Skatteregler för gåvokort från företag

Det är vanligt att företag ger anställda belöningar eller presenter i form av gåvokort, eller i dagligt tal presentkort. Allra vanligast är dessa gåvor till jul eller för att fira något inom företaget. Men det förekommer också att anställda får en födelsedagspresent i form av ett gåvokort. Här reder vi ut vad som gäller skattemässigt när ett företag ger anställda presentkort, samt vid vilka tillfällen skattefria gåvor får ges till anställda.

Definition av presentkort

En gåva i form av ett presentkort skiljer sig från andra typer av gåvor i juridisk mening på flera sätt. Men den viktigaste skillnaden mellan present- eller gåvokort och andra gåvor är att de inte kan bytas mot kontanter av mottagaren. Istället kan mottagaren använda presentkortet mot en tjänst eller en vara hos en tredje aktör. Som ett tydligt exempel på detta kan den klassiska biochecken tas i åtanke – den gäller vid ett biobesök som inträdesbiljett, men är inget kvitto som kan lämnas in till biografen för att få kontanta medel istället. Denna viktiga juridiska skillnad återkommer vi till senare när tillämplig lag gås igenom.

Ett presentkort har också en förutbestämd giltighetstid vilken framgår på själva kortet eller checken. Vidare kan ett presentkort förverkas, eller sluta gälla, av anledningar som är utanför mottagarens eller givarens kontroll. Ett sådant exempel är om den tjänsteleverantör eller den butik i vilken checken gäller går i konkurs. I detta fall blir den helt enkelt ogiltig som betalningsmedel.

Lagrum för gåvokort och presentkort

Inkomstskattelagen (IL) är den lag som reglerar vilka typer av inkomster, gåvor eller vinster som är skattepliktiga. Det är också här som man kan läsa vad som gäller när det handlar om specifikt presentkort från företag till sina anställda.

Enligt IL gäller generellt att gåvor från arbetsgivare till anställd ska beskattas oavsett gåvans värde. Detta kallas för förmånsbeskattning, och det vanligaste exemplet är måltider som arbetsgivaren serverar sin personal. Detta gör arbetsgivaren antingen ett avdrag för som en förmån vid löneutbetalningen eller så måste den anställde själv ta upp detta i deklarationen.

Tre typer av undantag från den generella regeln nämns i lagen:

  • Julgåvor
  • Jubileumsgåvor
  • Minnesgåvor

Den förstnämnda typen kräver gissningsvis ingen närmare förklaring. Men värdet av ett presentkort som ges i julklapp får inte överstiga 500 kronor för att vara skattebefriat.

Med jubileumsgåva avses en present som ges när företaget firar 25 år eller annat jubileum med intervaller om ett kvarts sekel – alltså vid 50 år, 75 år och så vidare. Värdet på en jubileumsgåva får inte överstiga 1500 kronor för att vara skattefri.

Minnesgåvor är presenter som ges i samband med att en anställd fyller jämnt från och med 50 år eller när någon varit anställd i minst 20 år (eller längre jämn tid). Minnesgåva kan också ges när någon avslutar sin anställning. En minnesgåva får ha ett värde på upp till 15 000 kronor utan att förmånsbeskattas.

Angående minnesgåvor, oavsett om det är i form av gåvokort eller fysisk present, bör nämnas att de bara kan ges i samband med att den anställde slutar samt ett tillfälle utöver det. Alltså max två gånger under ett yrkesliv hos en arbetsgivare.

De tre maxbelopp som gäller för respektive typ av present är summor med moms inkluderad. Inga exakta belopp nämns i IL, utan det är Skatteverket som fastställer och justerar dessa beloppen i takt med konjunkturens förändringar.

Skillnad på presentkort och fysisk present?

I juridisk mening spelar det ingen roll om presenten är i form av till exempel en klocka eller ett gåvokort/presentkort. Den viktiga skillnaden, som nämndes tidigare, är att gåvan inte är i form av pengar. Man kan i korthet och förenklat säga att lagen definierar presentkort eller gåvokort som något som kan gälla som pengar men aldrig bytas mot pengar.

Gåvor till högre värde

Om en gåva som tillhör någon av de tre typerna julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva har ett värde som överskrider de angivna maxbeloppen så ska de beskattas. Enligt lagen så är det gåvans mottagare som har ansvar för att reglerna följs.

Skatt ska betalas från första kronan som överskrider aktuellt maxbelopp. Detta betyder att en anställd som tar emot en julklapp från sin arbetsgivare i form av ett presentkort på 550 kronor ska deklarera en förmån på 50 kronor. Exakt procent på förmånsskatten beror på hur stor den anställdes lön är och hur hög skatten är i den anställdes kommun.

Leave a Comment